2020-07-07 12:40:00

ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Na ovdje priloženoj poveznici nalazi se  ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_72_1409.html  


Osnovna škola "Matija Antun Relković" Davor